Inschrijven

Hieronder kunt u de workshops en cursussen bekijken.

Van iedere workshop en cursus vindt u hier een gedetaileerde beschrijving en de mogelijkheid tot inschrijven.


Hersenwerk

Cognitieve Revalidatietherapie; Ergotherapeutische Diagnostiek

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met kinderen, adolescenten of volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

In dit cursusdeel worden er evidence-based assessments gepresenteerd van waaruit cognitieve problemen kunnen worden gediagnosticeerd en een ergotherapeutische behandeling kan worden ingezet.


Hersenwerk

Cognitieve Revalidatietherapie; Ergotherapeutische Benadering

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met kinderen, adolescenten of volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

In dit cursusdeel wordt de ergotherapeutische benaderingen voor diagnostiek en behandeling uiteengezet. Op basis van een beslissingsmodel leert de cursist keuzen maken in de benadering.


Hersenwerk

Cognitieve Revalidatietherapie; Ergotherapeutische Behandeling

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met kinderen, adolescenten of volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

In dit cursusdeel wordt de ergotherapeutische behandeling van cliënten met hersenletsel toegelicht en handvatten geboden voor het maken van keuzen in de behandeling.


Hersenwerk

Cognitieve Revalidatietherapie; Logopedische Diagnostiek

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor logopedisten, die werken met volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

In dit cursusdeel worden er evidence-based assessments gepresenteerd van waaruit cognitieve problemen kunnen worden gediagnosticeerd en een logopedische behandeling kan worden ingezet.


Hersenwerk

Cognitieve Revalidatietherapie; Logopedische Benadering

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor logopedisten, die werken met volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

In dit cursusdeel worden er evidence-based assessments gepresenteerd van waaruit cognitieve problemen kunnen worden gediagnosticeerd en een logopedische behandeling kan worden ingezet.


Hersenwerk

Cognitieve Revalidatietherapie; Logopedische Behandeling

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor logopedisten, die werken met volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

In dit cursusdeel wordt de logopedische behandeling van cliënten met hersenletsel toegelicht en handvatten geboden voor het maken van keuzen in de behandeling.