Cognitieve Revalidatietherapie; Ergotherapeutische Behandeling


Algemeen


Cognitieve Revalidatietherapie voor Ergotherapeuten

 

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met kinderen, adolescenten en volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

 

De cursus is opgebouwd uit drie deelcursussen:

  • Deel 1; Ergotherapeutische Diagnostiek (5 dagen)
  • Deel 2; Ergotherapeutische Benaderingen (5 dagen)
  • Deel 3; Ergotherapeutische Behandeling (5 dagen)

Wanneer alle cursusdelen binnen 3 jaar met een voldoende worden afgerond, wordt het internationale certificaat "Certified in the Practice of Cogntive Rehabilitation Therapy" (CPCRT) uitgereikt. Dit certificaat wordt uitgeven in de naam van de Society for Cognitive Rehabilitation, een toonaangevende organisatie op het gebied van cognitieve revalidatietherapie.

 

Voorwaarde voor deelname

 

De cursusdelen dienen in de aangegeven volgorde doorlopen te worden. Het is niet mogelijk deel te nemen aan dit deel van de cursus zonder het deelcertificaat van deel 2 (Ergotherapeutische Benaderingen).

 

Cognitieve Revalidatietherapie; Ergotherapeutische Behandeling

In dit cursusdeel wordt de ergotherapeutische behandeling van cliënten met hersenletsel toegelicht en handvatten geboden voor het maken van keuzen in de behandeling.

Doelen van de cursus:

  • de cursist is kan op basis van wetenschappelijke modellen voor cognitie en een ergotherapeutisch benadering een behandeling vormgeven en uitvoeren.
  • de cursist is bekend met verschillende behandelinterventies en maakt gebruik van interne en externe strategieën volgens de laatste inzichten van wetenschappelijk onderzoek.
  • de cursist kan met gebruik van een cliëntgerichte aanpak en een gerichte opbouw in oefeningen het handelen stimuleren.
  • de cursist geeft systematisch aanwijzingen en kan hierin de keuzen beargumenteren.

Voor het behalen van het deelcertificaat wordt op dag drie van de cursus een toets afgenomen en dient twaalf weken na afloop van dit cursusdeel een casusbeschrijving ingeleverd te worden. De cursist kan bij het aanleveren van de casus aangeven of hij voor het internationale certificaat in aanmerking wil komen. Het proces van het beoordelen van de toets en de casuïstiek neemt vier maanden in beslag. Wanneer de toets en de casuïstiek als voldoende zijn beoordeeld, wordt het deelcertificaat toegezonden. Het internationale certificaat wordt binnen een tijdsbestek van vier maanden uitgereikt door de Society for Cognitive Rehabilitation. De casus en de toets kunnen 1 keer herkanst worden binnen een tijdsbestek van 12 maanden na de laatste cursusdag.


Programma


Dag 1  
9.00 uur Kennis, vaardigheden en strategieën.
10.30 uur Pauze
10.45 uur Doelen en hun haalbaarheid.
12.30 uur Lunch
13.15 uur

Systematisch vormgeven van een behandeling.

14.30 uur Pauze
14.45 uur Behandeloefeningen; Activiteiten analyseren.
17.00 uur Einde
   
Dag 2  
9.00 uur Routine en niet-routinematige aspecten van het handelen.
10.30 uur Pauze
10.45 uur Psycho-educatie; Ondersteunende en procedurele informatie. Hoe ziet rule-based en schema-based informatie eruit?.
12.30 uur Lunch
13.15 uur Systematische aanwijzingen geven; Prompts en cues. Directe en strategische aanwijzingen. Begeleiden en ondersteunen.
14.30 uur Pauze
14.45 uur Systematisch aanwijzingen geven; Modaliteit, timing en niveau van ondersteuning.
17.00 uur Einde
   
Dag 3  
9.00 uur Toets; toets over de stof behandeld op dag 1 en 2.
10.15 uur Pauze
10.30uur

Voorbereiden van de behandeling; Elementen van de behandeling worden uitgewerkt aan de hand van casuïstiek.

12.30 uur Lunch
13.15 uur Voorbereiden; Doel bepalen, bekwaamheid bepalen en gewenste uitkomstmaten. Behandelmethode, opbouw in oefeningen en begeleiding.
14.30 uur Pauze
14.45 uur Klinisch redeneren; Voorbereiden aan de hand van casuïstiek.
17.00 uur Einde
   
Dag 4  
9.00 uur Instructie en begeleiding; Wat bepaalt het leerproces? Er wordt geoefend aan de hand van rollenspelen.
10.30 uur Pauze
10.30 uur Voorbespreken en nabespreken.
12.30 uur Lunch
13.15 uur De uitvoering van de behandeling; Er wordt geoefend aan de hand van rollenspelen.
14.30 uur Pauze
14.45 uur De uitvoering van de behandeling; Er wordt geoefend aan de hand van rollenspelen.
17.00 uur Einde
   
Dag 5  
9.00 uur Evaluatie van de behandeling; Bepaling van het resultaat, Meten en effctiviteit.
10.30 uur Pauze
10.45 uur

Rapportage van de behandeling.

12.30 uur Lunch
13.15 uur

Het aanpassen van de sociale omgeving; Is een advies genoeg?

Het aanpassen van de fysieke en digitale omgeving; technische hulpmiddelen.

14.30 uur Pauze
14.45 uur Ergotherapeutische behandeling; diagnostiek, benadering en behandeling weergegeven in stroomschema's. Toelichting op het redeneren en de gemaakte keuzen.
17.00 uur Einde


Accreditatie


Voor het behalen van het deelcertificaat wordt op dag drie van de cursus een toets afgenomen en dient twaalf weken na afloop van dit cursusdeel een casusbeschrijving ingeleverd te worden.

 

Het deelcertificaat is nodig om voor het internationale certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) in aanmerking te komen.

 

Het slagen voor dit deel van de cursus levert 90 studiebelastinguren op. Deze cursus is niet geaccrediteerd door de Stichting ADAP.


Cursusmateriaal


Naast het cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van het boek “Cognitieve Revalidatie Therapie; Ergotherapeutische Behandeling” van E. van Schouwen (2de herziene druk). Dit boek is verkrijgbaar in de webshop van Hersenwerk. De cursist dient dit boek zelf aan te schaffen.


Betaalwijze


U kunt uw cursus of workshop op twee manieren betalen. Deze zijn:

 

  1. Direct betalen via iDEAL: Na betaling ontvangt u een aanmeldingsbevestiging en binnen vijf werkdagen een factuur (betalingsbevestiging), waarmee uw inschrijving definitief is;

  2. Vooruitbetalen per bank: U ontvangt een aanmeldingsbevestiging met de benodigde gegevens om uw betaling te kunnen doen. U dient binnen vijf werkdagen na doen van de aanmelding het verschuldigde bedrag te voldoen. Binnen vijf werkdagen na betaling ontvangt u een factuur (betalingsbevestiging), waarmee u inschrijving definitief is.


Bij het uitblijven van een tijdige betaling wordt uw aanmelding automatisch geannuleerd. U krijgt hiervan bericht.
Meer informatie over onze werkwijze vindt u in de algemene voorwaarden en privacyverklaring.28, 29 maart en 24, 25, 26 april 2019 inschrijven tot: 09.03.2019 € 1680,00
12, 13 september en 16, 17, 18 oktober 2019 inschrijven tot: 31.08.2019 € 1680,00