Cognitieve Revalidatietherapie; Ergotherapeutische Benadering


Algemeen


Cognitieve Revalidatietherapie voor Ergotherapeuten

 

De cursus “Cognitieve Revalidatietherapie” is bedoeld voor ergotherapeuten, die werken met kinderen, adolescenten en volwassenen met cognitieve problemen ten gevolge van hersenletsel.

 

De cursus is opgebouwd uit drie deelcursussen:

  • Deel 1; Ergotherapeutische Diagnostiek (5 dagen)
  • Deel 2; Ergotherapeutische Benaderingen (5 dagen)
  • Deel 3; Ergotherapeutische Behandeling (5 dagen)

Wanneer alle cursusdelen binnen 3 jaar met een voldoende worden afgerond, wordt het internationale certificaat "Certified in the Practice of Cogntive Rehabilitation Therapy" (CPCRT) uitgereikt. Dit certificaat wordt uitgeven in de naam van de Society for Cognitive Rehabilitation, een toonaangevende organisatie op het gebied van cognitieve revalidatietherapie.

 

Voorwaarde voor deelname

 

De cursusdelen dienen in de aangegeven volgorde doorlopen te worden. Het is niet mogelijk deel te nemen aan dit deel van de cursus zonder het deelcertificaat van deel 1 (Ergotherapeutische Diagnostiek).

 

Cognitieve Revalidatietherapie; Ergotherapeutische Benadering

In dit cursusdeel wordt de ergotherapeutische benaderingen voor diagnostiek en behandeling uiteengezet. Op basis van een beslissingsmodel leert de cursist keuzen maken in de benadering.

Doelen van de cursus:

  • de cursist is bekend met wetenschappelijke modellen voor cognitie.
  • de cursist is bekend met de ergotherapeutische benaderingen voor het behandelen van cliënten met hersenletsel.
  • de cursist kan de op basis van het beslissingsmodel van Van Schouwen zijn behandelplan vormgeven.
  • de cursist kan de keuze voor een benadering beargumenteren.

Voor het behalen van het deelcertificaat wordt op dag vier van de cursus een toets afgenomen en dient vier weken na afloop van dit cursusdeel een casusbeschrijving ingeleverd te worden. Het proces van het beoordelen van de toets en de casuïstiek neemt twee maanden in beslag. Wanneer de toets en de casuïstiek als voldoende zijn beoordeeld, wordt het deelcertificaat toegezonden. De casus en de toets kunnen 1 keer herkanst worden binnen een tijdsbestek van 6 maanden na de laatste cursusdag.


Programma


Dag 1  
9.00 uur

Introductie; Wat is cognitieve revalidatietherapie op ergotherapeutische basis? Welke ergotherapeutische interventies zijn er?

Het bevorderen van aanwezige handelingsvaardigheden; Het ontstaan van een vertrouwensband. De rol van rouwverwerking, Welke basis is er voor behandelen en welke keuzen vloeien hieruit voort?

10.30 uur Pauze
10.45 uur Cognitieve Disabilities Model; Hoe ziet het model eruit?
12.30 uur Lunch
13.15 uur

Cognitive Disabilities Model; Wat betekenen de verschillende cognitieve gedragniveaus voor de behandeling?

14.30 uur Pauze
14.45 uur Allen Cognitive Module; Meetinstrumenten, richtlijnen, interventies en leervermogen.
17.00 uur Einde
   
Dag 2  
9.00 uur Klinisch redeneren; Welke behandeldoelen worden er nagestreefd? Wordt er gewerkt aan herstel of compensatie van cognitieve processen? Het uitgebreide beslissingsmodel van Van Schouwen.
10.30 uur Pauze
10.45 uur Procedureel leren; Wat is conditioneren en wat is model leren? Welke vormen zijn toepasbaar in de ergotherapeutische behandeling?

 

12.30 uur Lunch
13.15 uur Neuro-occupational Approach; Waar is de benadering op gebaseerd? Hoe ziet de diagnostiek eruit?
14.30 uur Pauze
14.45 uur Neuro-occupational Aproach; Wat is gedragmanagement? Hoe ziet een behandeltraject eruit?
17.00 uur Einde
   
Dag 3  
9.00 uur

Episodisch leren; Hoe leert een cliënt van zijn ervaringen? Wat is een leercirkel?  Welke rol spelen fouten in het leren?

Strategieën; Welke strategieën zijn er? Zijn hulpmiddelen ook strategieën? Aan welke voorwaarden moet een cliënt voldoen om strategieën te kunnen leren?

10.30 uur Pauze
10.45 uur

Multicontext Treatment Approach; Meetmomenten en interventies. Het Dynamic Interactional Model. Uitwerking van de diagnostiek aan de hand van een casus.

12.30 uur Lunch
13.15 uur Multicontext treatment Approach; Wat zijn procesdoelen? Hoe wordt de behandeling vormgegeven?
14.30 uur Pauze
14.45 uur Multicontext Treatment Approach; Transfer en generalisatie. Uitwerking van de behandeling aan de hand van een casus.
17.00 uur Einde
   
Dag 4  
9.00 uur Toets: toets over de stof behandeld op dag 1, 2, 3.
10.15 uur Pauze
10.30 uur

Semantisch leren; Wat is assimileren en wat is accomoderen? Hoe ziet een semantisch leertraject eruit?

Counseling; Wat is counseling? Health Counseling en Motivational Interviewing.

12.30 uur Lunch
13.15 uur Coachen; Hoe ziet een coachingstraject eruit? Welke modellen zijn er voor reflectie? Welke rol speelt de ergotherapeut.
14.30 uur Pauze
14.45 uur Feuerstein Approach; De gemedieerde leerervaring. De rol van cognitieve processen in de gemedieerde leerervaring. Diagnostiek en behandeling.
17.00 uur Einde
   
Dag 5  
9.00 uur Retrain Approach; Waar is de Retrain Approach op gebaseerd? Wat is een procestraining? Welke diagnostiek is nodig om een behandeling te kunnen vormgeven?
10.30 uur Pauze
10.45 uur

Retrain Approach; Hoe ziet een behandeltraject eruit? Uitwerking van een behandeltraject aan de hand van een casus.

12.30 uur Lunch
13.15 uur De mantelzorger; Welke behandelingen heeft de mantelzorger nodig? Training on the job en coachen.
14.30 uur Pauze
14.45 uur

De mantelzorger; de invloed van Multiple Family Discusion Groups.

Samenvatting en discussie.

17.00 uur Einde


Accreditatie


Voor het behalen van het deelcertificaat wordt op dag vier van de cursus een toets afgenomen en dient vier weken na afloop van dit cursusdeel een casusbeschrijving ingeleverd te worden.

 

Het deelcertificaat is nodig om voor het internationale certificaat “Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy” (CPCRT) in aanmerking te komen.

 

Het slagen voor dit deel van de cursus levert 60 studiebelastinguren op. Deze cursus is niet geaccrediteerd door de Stichting ADAP.


Cursusmateriaal


Naast het cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van het boek “Cognitieve Revalidatie Therapie; Ergotherapeutische Benadering” van E. van Schouwen (2de herziene druk). Dit boek is verkrijgbaar in de webshop van Hersenwerk. De cursist dient dit boek zelf aan te schaffen.


Betaalwijze


U kunt uw cursus of workshop op twee manieren betalen. Deze zijn:

 

  1. Direct betalen via iDEAL: Na betaling ontvangt u een aanmeldingsbevestiging en binnen vijf werkdagen een factuur (betalingsbevestiging), waarmee uw inschrijving definitief is;

  2. Vooruitbetalen per bank: U ontvangt een aanmeldingsbevestiging met de benodigde gegevens om uw betaling te kunnen doen. U dient binnen vijf werkdagen na doen van de aanmelding het verschuldigde bedrag te voldoen. Binnen vijf werkdagen na betaling ontvangt u een factuur (betalingsbevestiging), waarmee u inschrijving definitief is.

Bij het uitblijven van een tijdige betaling wordt uw aanmelding automatisch geannuleerd. U krijgt hiervan bericht.
Meer informatie over onze werkwijze vindt u in de algemene voorwaarden en privacyverklaring.8, 9, 10 mei en 6, 7 juni 2019 (VOL) inschrijven tot: 20.04.2019 € 1680,00
2, 3, 4 oktober en 7, 8 november 2019 (VOL) inschrijven tot: 21.09.2019 € 1680,00
15, 16, 17 april en 27, 28 mei 2019 (VOL) inschrijven tot: 22.03.2019 € 1680,00