In-company


Opleidingsinspanningen moeten tot een merkbaar positief resultaat leiden in uw praktijk en daar wil Hersenwerk zich met u voor inzetten. In een intensieve training of een interactieve workshop kan Hersenwerk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van uw medewerkers. Cursussen en workshops met open inschrijving zijn ook op maat leverbaar aan uw organisatie, afdeling of team. Toegesneden op de vragen en uitdagingen waar u voor staat.

Multidisciplinaire trainingen

Er is in Nederland veel belangstelling voor het multidisciplinair werken. Het optimaliseren van multidisciplinaire behandelingen door gezamenlijk dezelfde taal te spreken, elkaars deskundigheid te gebruiken, samen een benadering te kiezen en in elkaars verlengde te werken, vraagt om multidisciplinaire scholing. Hersenwerk heeft een drietal scholingen ontwikkeld om aan de optimalisatie van multidisciplinaire behandelingen van patiënten met cognitieve problemen bij te dragen.

Twee dagdelen multidisciplinair redeneren voor behandelaren over cliënten met cognitieve problemen

Voor multidisciplinaire teams is er een scholing ontwikkeld waarin het redeneren rondom de behandeling en benadering van patiënten met cognitieve problemen uiteengezet wordt. Door gezamenlijk doelen, benadering en leervermogen te bepalen kunnen concrete afspraken gemaakt worden ten aanzien van de revalidatie van patiënten. Hierdoor ontstaat een effectief revalidatietraject en kan goede zorg en nazorg geregeld worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze scholing dan kan Hersenwerk vrijblijvend een offerte voor u opstellen.

Driedagen multidisciplinair redeneren voor behandelaren in de revalidatie van cliënten met cognitieve problemen en het gezamenlijk vormgeven van de interventies

Wanneer u als team van artsen en therapeuten dieper in wil gaan op interventies die effectief blijken bij patiënten met cognitieve problemen dan kan de cursus bestaande uit twee dagdelen uitgebreid worden naar een driedaagse scholing. Hierin wordt het leervermogen en de daaraan gekoppelde interventiemogelijkheden doorgenomen.

Multidisciplinair redeneren voor het gehele team van behandelaren, ondersteuning, verzorging en verpleging over cliënten met cognitieve problemen

Wanneer uw team niet alleen uit behandelaars bestaat maar ook uit verzorging, verpleging en ondersteuning is het belangrijk afstemming te vinden. Zowel de balans tussen therapie en rust, als de eenduidige manier van benaderen waarbij de patiënt uitgedaagd wordt op zijn kunnen, is van groot belang in de revalidatie. Maxine Balkenhol en Natasja Overbeek hebben een systeem van werken ontwikkeld om in hun instelling verzorging en verpleging te betrekken in de behandeling. Zij delen graag hun kennis met u als team om voor de individuele patiënt te komen tot een optimale revalidatie.

Er is echter meer mogelijk. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.