Prijs: € 163,50 inclusief BTW
Auteur: Drs. E.T. van Schouwen
Drie delen 2de herziene druk

Veilig betalen met iDEALBoekenreeks Cognitieve Revalidatie Therapie; Ergotherapeutische diagnostiek, benadering en behandeling

Drs. E.T van Schouwen, ISBN: 978-90-814446-0-6, ISBN: 978-90-814446-4-4, ISBN: 978-90-814446-5-1


Omschrijving:

Cognitieve Revalidatie Therapie is een boekenreeks geschreven voor ergotherapeuten. Deze reeks bestaat uit de drie herziene delen; diagnostiek, benadering en behandeling.

 

Deze trilogie is samengesteld als naslag en leidraad voor de ergotherapeut. Maar vele delen  zijn ook interessant voor therapeuten werkzaam in aanverwante beroepen of bij zorginstellingen, waarbij voor deze categorie van cliënten veelvuldig aandacht wordt gevraagd.

 

In het eerste deel van de trilogie over de behandeling van hersenletsel gaat de auteur in op de diagnostiek. Bent u ergotherapeut en wilt u zich beroepshalve verdiepen in de diagnostiek nodig voor verantwoorde behandeling van cliënten met cognitieve stoornissen ten gevolge van hersenletsel, dan geeft dit boek een duidelijk overzicht van wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn op dit gebied.

 

Stapsgewijs wordt hier de ergotherapeut vertrouwd gemaakt met de wijze waarop de benodigde informatie over de cliënt verzameld kan worden om vervolgens te kunnen komen tot gedegen uitspraken over zijn leervermogen, de benadering van de cliënt en welke behandeldoelen bereikbaar kunnen zijn.

 

Het boek is tevens bedoeld als naslagwerk voor ergotherapeuten. De verbanden tussen enerzijds de stoornis van de cliënt en anderzijds de verandering van zijn handelen in activiteiten en het participeren in de maatschappij zijn uitvoerig beschreven en evidence-based onderbouwd.

 

In het tweede deel van de trilogie over behandeling van hersenletsel gaat de auteur in op de verschillende benaderingen voor behandelingen in de Cognitieve Revalidatie Therapie. Zij leidt u door een doolhof van uiteenlopende theorieën, modellen en toepasbare methoden. Daarbij maakt zij geen keuze, doch toont aan dat al deze benaderingswijzen naast elkaar succesrijk kunnen zijn.

 

De kundigheid en het inzicht van de therapeut bepalen welke benadering waarschijnlijk het beste resultaat zal geven bij deze cliënt en hoe dus de behandeling zal gaan plaatsvinden.

 

In het laatste deel van de trilogie gaat de auteur in op het leerproces van de cliënt tijdens de ergotherapeutische behandeling. Dit boek maakt de ergotherapeut stapsgewijs vertrouwd met de wijze waarop effectieve behandelsessies worden vormgegeven. De vele keuzen tijdens het klinisch redeneren van de therapeut zijn uiteengezet en gekoppeld aan de wetenschappelijk stand van zaken. De besproken onderwerpen zijn de keuzen van oefeningen, de oefenopbouw, het begeleiden en ondersteunen tijdens het leren en het daarbij passend aansluiten bij de cognitieve leervermogens van cliënten.

 

Winkelmand

Subtotaal € 0,00
Kosten (verzenden) Gratis
Totaal € 0,00
Betaalmethode iDeal