Prijs: € 59,95 inclusief BTW
Auteur: Drs. E.T. van Schouwen
ISBN: 978-90-814446-0-6

Veilig betalen met iDEALCognitieve Revalidatie Therapie; Ergotherapeutische Diagnostiek - 2de herziene druk

Drs. E.T. van Schouwen, ISBN 978-90-814446-0-6


Omschrijving:

Cognitieve Revalidatie Therapie is een boekenreeks geschreven voor ergotherapeuten. In dit eerste deel van de trilogie over de behandeling van hersenletsel gaat de auteur in op de diagnostiek.

Bent u ergotherapeut en wilt u zich beroepshalve verdiepen in de diagnostiek nodig voor verantwoorde behandeling van cliënten met cognitieve stoornissen ten gevolge van hersenletsel, dan geeft dit boek een duidelijk overzicht van wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn op dit gebied.

Stapsgewijs wordt hier de ergotherapeut vertrouwd gemaakt met de wijze waarop de benodigde informatie over de cliënt verzameld kan worden om vervolgens te kunnen komen tot gedegen uitspraken over zijn leervermogen, de benadering van de cliënt en welke behandeldoelen bereikbaar kunnen zijn.

Het boek is tevens bedoeld als naslagwerk voor ergotherapeuten. De verbanden tussen enerzijds de stoornis van de cliënt en anderzijds de verandering van zijn handelen in activiteiten en het participeren in de maatschappij zijn uitvoerig beschreven en evidence-based onderbouwd.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Ergotherapie en cognitieve revalidatie therapie
   Cognitieve revalidatie therapie (CRT)
   Ergotherapie na hersenletsel
   Ergotherapeutische behandelmodellen
   Methodisch handelen
Hoofdstuk 2 Probleemstelling, analyse en conclusie
   Gegevens verzamelen
   De hulpvraag van de cliënt en zijn systeem
   Het handelingsprofiel
   Het omgevingsprofiel
   Het componentenprofiel
   De medische situatie
   Conclusie van de analyse
   Multidisciplinaire teams
Hoofdstuk 3 Meetinstrumenten in de cognitieve revalidatie
   Doelgroep 
   Normgerefereerde en criteriumgerefereerde meetinstrumenten
   Betrouwbaarheid
   Validiteit
   Aannames
   Traditionele benadering van de cognitieve assessment
   Dynamische benadering van de cognitieve assessment
Hoofdstuk 4 Medische situatie
   Wat doen de hersenen?
   De anatomie van de hersenen
   Wat is hersenletsel?
   Hersenletsel; ziekten en herstelstadia
   De gevolgen van hersenletsel
Hoofdstuk 5 Het componentenprofiel; cognitieve en executieve processen
   Wat zijn cognitieve en executieve processen?
   Aandacht
   Algemene informatieverwerking
   Sensorische informatieverwerking
   Visuele informatieverwerking
   Auditieve informatieverwerking
   Geheugen
   Executieve processen
Hoofdstuk 6 Componentenprofiel; welke rol speelt ziekte-inzicht?
   Modellen
   Het hiërarchische model van Crosson
   Assessment van ziekte-inzicht; vragenlijsten en interviews
   De assessment op basis van het model van Crosson
Hoofdstuk 7 Uitspraken; doelen, leervermogen en benadering
   Cognitieve hiërarchie
   Het klinisch-redeneermodel
   Doelen
   De benadering
Hoofdstuk 8 Informatieverstrekking
   Psycho-educatie
   De rapportage

Winkelmand

Subtotaal € 0,00
Kosten (verzenden) Gratis
Totaal € 0,00
Betaalmethode iDeal