Prijs: € 59,95 inclusief BTW
Auteur: Drs. E.T. van Schouwen
ISBN: 978-90-814446-9-9

Veilig betalen met iDEALCognitieve Revalidatietherapie; Logopedische Diagnostiek

Drs. E.T. van Schouwen, ISBN 978-90-814446-9-9


Omschrijving:


Cognitieve Revalidatietherapie is een boekenreeks geschreven voor logopedisten. In dit eerste deel van de trilogie gaat de auteur in op de diagnostiek van de cliënt met hersenletsel.

Bent u logopedist en wilt u zich beroepshalve verdiepen in de diagnostiek nodig voor verantwoorde behandeling van cliënten met cognitieve stoornissen ten gevolge van hersenletsel, dan geeft dit boek een duidelijk overzicht van wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn op dit gebied.

Stapsgewijs wordt hier de logopedist vertrouwd gemaakt met de wijze waarop de benodigde informatie over de cliënt verzameld kan worden om vervolgens te kunnen komen tot gedegen uitspraken over zijn leervermogen, de benadering van de cliënt en welke behandeldoelen bereikbaar kunnen zijn.

Het boek is tevens bedoeld als naslagwerk voor logopedisten. De verbanden tussen enerzijds de stoornis van de cliënt en anderzijds de verandering van zijn communiceren zijn uitvoerig beschreven en evidence-based onderbouwd.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Logopedie en cognitieve revalidatietherapie 
   Cognitieve revalidatietherapie (CRT) 
   Logopedie na hersenletsel 
   Logopedische behandeling 
   Logopedische werkwijze 
   Logopedisch behandelmodel 
   Methodisch handelen in de cognitieve revalidatie 
Hoofdstuk 2 Probleemstelling, analyse en conclusie
   Gegevens verzamelen 
   Conclusie van de analyse
   Multidisciplinaire teams
Hoofdstuk 3 Meetinstrumenten in de cognitieve revalidatie 
   Doelgroep 
   Meetinstrumenten
   Betrouwbaarheid 
   Validiteit 
   Aannames 
   Traditionele benadering van het cognitieve assessment 
   Dynamische benadering van het cognitieve assessment 
Hoofdstuk 4 Medische situatie 
   Wat doen de hersenen? 
   De anatomie van de hersenen 
   Wat is hersenletsel? 
   Hersenletsel: ziekten en herstelstadia 
   De gevolgen van hersenletsel 
Hoofdstuk 5 Het componentenprofiel: cognitieve en executieve processen 
   Wat zijn cognitieve en executieve processen? 
   Aandacht 
   Algemene informatieverwerking 
   Sensorische informatieverwerking 
   Visuele informatieverwerking 
   Auditieve informatieverwerking 
   Geheugen 
   Executieve processen 
Hoofdstuk 6 Componentenprofiel: welke rol speelt ziekte-inzicht? 
   Modellen 
   Het hiërarchische model van Crosson 
   Assessment van ziekte-inzicht: vragenlijsten en interviews 
   Het assessment op basis van het model van Crosson 
Hoofdstuk 7 Uitspraken: doelen, leervermogen en benadering 
   Cognitieve hiërarchie 
   Het klinisch-redeneermodel 
   Doelen 
   De benadering 
Hoofdstuk 8 Informatieverstrekking 
   Psycho-educatie 
   De rapportage

Winkelmand

Subtotaal € 0,00
Kosten (verzenden) Gratis
Totaal € 0,00
Betaalmethode iDeal